Tổ chức Y tế thế giới hôm qua công bố bản cập nhật đánh giá về dịch COVID-19 và nêu ra ba kịch bản dịch bệnh có thể diễn biến trong năm nay.

Theo Tổng Giám đốc WHO, kịch bản có khả năng xảy ra nhất là virus SARS-CoV-2 tiếp tục tiến hóa, nhưng mức độ nghiêm trọng của dịch sẽ giảm xuống theo thời gian, khi khả năng miễn dịch tăng lên nhờ vaccine và lây nhiễm.

WHO đưa ra 3 kịch bản dịch bệnh có thể diễn biến trong năm nay - Ảnh 1.

Kịch bản thứ hai là các biến thể ít nguy hiểm hơn sẽ xuất hiện, và khi đó các mũi vaccine tăng cường hoặc công thức vaccine mới có thể sẽ không cần thiết.

Kịch bản thứ ba là một biến chủng mới sẽ xuất hiện và sẽ khiến khả năng chống lây nhiễm của vaccine giảm xuống nhanh chóng.

Theo người đứng đầu WHO, đây có thể sẽ là bản cập nhật cuối cùng mà tổ chức này đưa ra liên quan đến các kịch bản dịch COVID-19.