Dự kiến khoảng 1 tháng nữa, các nắp cống chắn rác được đặt hàng mới về đến TP.HCM, thay thế cho 44 nắp cống bị mất trộm trên cầu Thủ Thiêm 2.

Video: Đủ cách chặn nạn trộm nắp cống chắn rác trên cầu Thủ Thiêm 2