Trường Đại học Hà Nội vừa được phép tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK trở lại.

Bộ GD&ĐT đã phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK giữa Trường Đại học Hà Nội và Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ giáo dục quốc tế khảo thí Hán ngữ, Bắc Kinh, Trung Quốc.

Thêm một đơn vị được phép tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung - Ảnh 1.

Theo quyết định của Bộ GD&ĐT, Trường Đại học Hà Nội có trách nhiệm thông báo bằng văn bản lịch tổ chức thi với cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức thi trước 5 ngày tính đến ngày tổ chức thi.

Trường gửi báo cáo về các hoạt động liên quan đến việc tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK theo định kỳ 6 tháng một lần. Trường cũng chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của Bộ GD&ĐT và cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có địa điểm tổ chức thi.

Thời hạn hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung HSK là 5 năm tính từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành.

Theo thông tin từ Viện Khổng Tử tại Trường Đại học Hà Nội, nhằm đáp ứng nhu cầu dự thi HSK/HSK Khẩu ngữ của đông đảo thí sinh, điểm thi Viện Khổng Tử tại Trường Đại học Hà Nội mở đợt thi HSK/HSK Khẩu ngữ hình thức thi trên máy tại điểm thi vào ngày 18/2 với gần 1.000 thí sinh đăng kí dự thi.

Ngoài ra, năm 2023, Điểm thi Viện Khổng Tử tại Trường Đại học Hà Nội còn mở 8 đợt thi vào các ngày 25/2; 11/3; 18/3; 9/4; 16/7; 20/8; 15/10; 18/11 với hình thức thi trên máy tại điểm thi.

Viện Khổng Tử tại Trường Đại học Hà Nội là đơn vị do trường Đại học Hà Nội ký Thỏa thuận hợp tác thành lập với Tổng bộ Viện Khổng Tử/HANBAN thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc và Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc từ năm 2014 đến nay.