Hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Ajinomoto Việt Nam luôn nỗ lực triển khai các hoạt động tạo lập giá trị chung thông qua hoạt động kinh doanh của công ty.
Hoạt động tạo lập giá trị chung tại Ajinomoto Việt Nam - Ảnh 1.