Lời Trái Tim
Xã Hội

Hoạt động, dịch vụ nào ở Hà Nội vẫn phải tạm dừng do dịch Covid-19?

Theo Chỉ thị 22 của TP Hà Nội thì hiện nay xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe khách liên tỉnh… đang tạm dừng hoạt động. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự cũng chưa được mở cửa trở lại.

Hoạt động, dịch vụ nào ở Hà Nội vẫn phải tạm dừng do dịch Covid-19? - Ảnh 1.
Sự kiện

Diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam

Cập nhật NaN-NaN-NaN NaN:NaN:NaN12 tin bài
  • Diễn biến dịch Covid-19 tại Việt Nam