Do ảnh hưởng của thị trường xăng dầu thế giới, giá xăng dầu trong nước vừa đồng loạt tăng mạnh, đưa giá xăng RON95 lên gần 30.000 đồng/lít lập đỉnh lịch sử cao nhất từ trước đến nay.
Hành trình giá xăng lập đỉnh cao nhất từ trước đến nay - Ảnh 1.