Dưới đây là một số điểm đặc biệt trên Trái Đất ít được biết tới, từ điểm cao nhất mà một phương tiện 4 bánh có thể đạt tới cho tới điểm tự nhiên thấp nhất hành tinh hay điểm xa nhất tính từ trục Trái Đất.