Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2022 môn Tiếng Anh đã được công bố với tổng 50 câu hỏi.

Tối ngày 31/3, Bộ GD-ĐT đã chính thức công bố đề thi minh họa THPT Quốc gia 2022 môn Tiếng Anh

Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2022 môn Tiếng Anh - Ảnh 1.
Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2022 môn Tiếng Anh - Ảnh 2.
Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2022 môn Tiếng Anh - Ảnh 3.
Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2022 môn Tiếng Anh - Ảnh 4.