Trong vòng 20 ngày tại Thái Lan, ê-kíp “Tây du ký” đã thực hiện nhiều cảnh quay ấn tượng và đi tới một số địa điểm du lịch ở Bangkok để quay video quảng bá.

Có gì đặc biệt tại hậu trường "Tây Du Ký" 1986 quay tại Thái Lan