Mây Cụm
Nhiệt độ: 18.97°C
Độ ẩm: 88%
Sức gió: 1.03 km/hHo Chi Minh