Mây đen U ám
Nhiệt độ: 24.97°C
Độ ẩm: 83%
Sức gió: 2.06 km/hHo Chi Minh