Mây Thưa
Nhiệt độ: 26.97°C
Độ ẩm: 61%
Sức gió: 1.54 km/hHo Chi Minh